Samsun İl Koordinatörlüğü

101 TEDBİRİ PROJELERİNDE GÜBRE VE ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ESASLAR


Başvuru Sahiplerinin Dikkatine;
IPARD II 3. Çağrı döneminde 101 tedbiri “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” kapsamında yapılacak projelerdeki gübre ve atık yönetimi/gübre depoları, Resmi gazetede yayınlanan 11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı “Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği  (TEBLİĞ NO: 2016/46)” ve “İyi Tarım Uygulamaları Kodu”nda yer alan esaslara, “2016/46 Sayılı Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları” ve “Yatırım Kapsamında Uyulması gereken Minimum Koşullara” göre yapılmalıdır.
  • 101-1 Süt Sektörü için Yatırım Kapsamında Uyulması gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.
  • 101-2 Kırmızı Et Sektörü için Yatırım Kapsamında Uyulması gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.
  • 101-3 Kanatlı Eti Sektörü için Yatırım Kapsamında Uyulması gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.
  • 101-4 Yumurta Sektörü için Yatırım Kapsamında Uyulması gereken Minimum Koşullar için tıklayınız.
  • İyi Tarım Uygulamaları Kodu için tıklayınız.
  • 2016/46 Sayılı Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğine İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları için tıklayınız.
 
Ayrıca depo büyüklükleri hesap edilirken, gübrenin depolanması gereken kapalı dönemin ne kadar olması gerektiği ve yıllık yağış miktarına dair bilgi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden temin edilerek Kurumumuza sunulmalı ve gübre depoları bu bilgilere göre projelendirilmelidir.
    Cimer